Háskólayfirfærsla Kvikmyndaskóla Íslands í fullri vinnslu

Samkvæmt fréttaflutningi RÚV og Listaháskóla Íslands má skilja að val hafi átt sér stað, við þá ákvörðun mennta- og menningarmálaráðuneytisins heimila undirbúning samningagerðar við Listaháskólans um stofnun kvikmyndadeildar við skólann. Þetta er kynnt eins úthlutun hafi átt sér stað eftir keppni. Þetta er misskilningur. Í tilkynningum sem mennta- og menningamálaráðuneytið sendi frá sér til fjölmiðla, kemur skýrt fram að áform Listaháskólans hafi engin áhrif á framgang umsóknar Kvikmyndaskólans sem nú er í vinnslu í ráðuneytinu.

Kvikmyndaskóli Íslands, sem verður 30 ára á næsta ári, hóf starfsemi nú á vorönn 2021 sem háskóli í  viðurkenningaferli, eftir að hafa allt síðasta ár unnið skipulagsbreytingum og gagnavinnslu vegna  yfirfærslunnar. Skólinn fylgir ferli sem hófst með nýjum þjónustusamningi sem gerður var við  skólann í júlí 2019. Þar komu fram áform Kvikmyndaskólans um háskólayfirfærslu. Í janúar 2020 var  síðan lögð inn formleg umsókn til ráðuneytis. Alls koma um 80 manns að stjórnum, nefndum og  ráðum skólans en formaður fagráðs, sem er væntanlegt háskólaráð, er Katrín Dóra Þorsteinsdóttir  sem lengi var yfir fræðslumálunum hjá Samtökum iðnaðarins. Rektor er Friðrik Þór Friðriksson  kvikmyndaleikstjóri.

Hægt er að kynna sér umsókn skólans á heimasíðu  skólans www.kvikmyndaskoli.is 

Samkvæmt háskólalögum ber ráðherra að fá umsögn þriggja óháðra sérfræðinga áður en  háskólaviðurkenning er veitt. Kvikmyndaskólinn hefur verið tilbúinn að taka á móti  sérfræðingahópi síðan í september 2020. Áætlanir og óskir Kvikmyndaskólans til ráðuneytis er að  sérfræðingarnir ljúki vinnu sinni ekki síðar en í júní næstkomandi, þannig að formleg viðurkenning  geti legið fyrir eigi síðar en í upphafi haustannar. Ferillinn hefur þá tekið 24 mánuði í ráðuneytinu. 

Hjá Kvikmyndaskóla Íslands er allt tilbúið; Einstakt háskólahúsnæði, fullur skóli af frábærum  nemendum. Framúrskarandi kennara- og leiðbeinendahópur og þrauthönnuð kennsluskrá ásamt  alþjóðlegum viðurkenningum. Ekki er óskað eftir auknum fjárveitingum vegna yfirfærslunnar. Það er  mikill þrýstingur á stóraukið háskólanám í listum. Nemendur, kennarar og aðstandendur  Kvikmyndaskóla Íslands hafa því fulla ástæðu til bjartsýni. 

Stjórn Kvikmyndaskóla Íslands