Handrit & leikstjórn Deild 3

Tveggja ára diplómanám í leikstjórn og gerð handrita fyrir kvikmyndir.

Viltu skrifa framtíðina?

Tveggja ára diplómanám þar sem nemendur læra að færa hugmyndir sínar í handrit og leikstýra alla leið á hvíta tjaldið.

Nemendur skrifa handrit að ýmsum tegundum kvikmynda sem þeir leikstýra síðan og fullvinna. Auk þess skrifa þeir handrit að bíómynd í fullri lengd. Deildin hefur notið mikilla vinsælda og fjölmargir öflugir kvikmyndagerðarmenn hafa útskrifast frá henni.

Ef þú ert með brennandi áhuga á skapandi, verklegu námi í kvikmyndagerð þá erum við að leita að þér.

Af hverju Handrit & leikstjórn?

 1. Kvikmyndaskóli Íslands er verklegur skóli þar sem nemendur skrifa, framleiða, leika, klippa, vinna og leikstýra sínum eigin myndum á meðan á náminu stendur. Allt skólahald snýst um kvikmyndagerð frá fyrstu mínútu til útskriftar.

 2. Inntökuviðtöl eru að lágmarki tvisvar í mánuði og öllum umsóknum svarað innan 40 daga.

 3. Aldrei eru teknir fleiri en 12 nýnemar í bekk. Séu bekkir fullir er hægt að skrá sig á biðlista.

 4. Allir helstu kvikmyndagerðarmenn landsins kenna eða hafa kennt við skólann. Flestir þeirra eru með háskólapróf og menntun erlendis frá. Nemendum eru tryggð tengsl við reynslumikið fólk úr iðnaðinum.

 5. Kvikmyndaskóli Íslands er einkaskóli sem starfar með viðurkenningu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins.

 6. Tveggja ára diplómanám þar sem nemendur læra að færa hugmyndir sínar í handrit og leikstýra alla leið á hvíta tjaldið.

  Nemendur skrifa handrit að ýmsum tegundum kvikmynda sem þeir leikstýra síðan og fullvinna. Auk þess skrifa þeir handrit að bíómynd í fullri lengd. Deildin hefur notið mikilla vinsælda og fjölmargir öflugir kvikmyndagerðarmenn hafa útskrifast frá henni.

 7. Með ári til viðbótar í kvikmyndafræði við geta nemendur útskrifast með BA-gráðu

  *Námsleiðin er í viðurkenningarferli hjá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu.

 8. Kvikmyndanám opnar ótal atvinnutækifæri að útskrift lokinni. Þessi menntun er eftirsótt hjá fyrirtækjum í framleiðslu kvikmynda og sjónvarpsefnis. Auk þess kjósa sumir að vinna sjálfstætt eftir útskrift og skapa eigin verkefni á eigin forsendum.

 9. Ef þú hefur listræna sýn og metnað til að segja þínar eigin sögur þá ættir þú að leggja stund á Handrit og Leikstjórn við Kvikmyndaskóla Íslands.

 10. Kvikmyndaiðnaðurinn er í örum vexti. Nýjungar í myndmiðlun og sjónvarpi kalla á fagleg vinnubrögð og sérþekkingu. Með slíka menntun gefast þér fjölmörg tækifæri til að láta ljós þitt skína.

 11. Það má læra kvikmyndagerð á ýmsa vegu en tveggja ára nám við KVÍ er fljótlegasta leiðin sem þú finnur til að ná tökum á faginu, finna þína styrkleika og byggja um leið upp öflugt tengslanet til framtíðar.

 12. Eftir áratugi af bóknámi áttu skilið að komast í nám sem hjálpar þér að koma þínum eigin hugmyndum í framkvæmd.

 13. Kvikmyndaskóli Íslands býður í dag heimsins besta grunnnám á sínu sérsviði; að taka við byrjendum í faginu, mennta í tvö ár og útskrifa sem fagfólk.

Fagstjórar í Handrit & Leikstjórn

Heiðar Sumarliðason

Heiðar Sumarliðason er með BA-gráðu af Sviðshöfundabraut Listaháskóla Íslands, sem og MA-gráður í Ritlist frá Háskóla Íslands og Leikstjórn frá East15 í London. Hann stundar nú nám til kennsluréttinda við Listaháskóla Íslands. Heiðar hefur skrifað leikverk og kvikmyndahandrit, á meðal verka eftir hann eru "(90)210 Garðabær" sem sýnt var í Þjóðleikhúsinu, "Rautt brennur fyrir" sem sýnt var í Borgarleikhúsinu, "Svín" sem flutt var í Útvarpsleikhúsi RÚV og kvikmyndaleikverkið "Það sem við gerum í einrúmi" sem sýnt var í Tjarnarbíói. Heiðar hefur leikstýrt tíu leikverkum í atvinnuleikhúsi, m.a. "Segðu mér satt" eftir Hávar Sigurjónsson, "Glerdýrunum" eftir Tennessee Williams, "Pizzasendlinum" eftir Elísabetu Jökulsdóttur, sem og eigin verkum. Heiðar er kvikmyndagagnrýnandi Vísis og er þar einnig með kvikmyndaþáttinn Stjörnubíó. 

Hilmar Oddsson

Hilmar lærði kvikmyndgerð við Hochschule für Fernsehehen und Film í München í Þýskalandi. Hann frumsýndi sína fyrstu bíómynd árið 1986 og síðan hefur Hilmar gert 5 bíómyndir, 5 sjónvarpsmyndir, 5 stuttmyndir og yfir 25 tónlistarmyndbönd. Hann hefur gert fjölda heimildamynda og yfir hundrað sjónvarpsþætti. Þar að auki hefur hann leikstýrt og stjórnað upptökum á tveimur “sitcom” þáttaröðum og leikstýrt auglýsingum og allra handa fræðsluefni. Hilmar hefur fjallað um kvikmyndir í sjónvarpi og eftir hann liggur fjöldi greina um kvikmyndatengd málefni. Hilmar hefur kennt kvikmyndagerð og kvikmyndaleik í tvo áratugi, m.a. við Listaháskóla Íslands og Kvikmyndaskóla Íslands, sem hann veitti forstöðu 2010 til 2017.

Hæfniviðmið Deildar 3

 1. Þekking

  1. Þekking og skilningur

  Nemandi öðlist:

  1.1  Þekkingu á vinnsluferli handritagerðar á leiknum bíómyndum í fullri lengd.

  1.2  Þekkingu á ýmsum tegundum handritaskrifa fyrir ólíka miðla.

  1.3  Verklega, fræðilega, tæknilega og faglega þekkingu á starfssviði leikstjórans.

  1.4  Þekkingu á gerð margvíslegra kvikmyndaverkefna með áherslu á leiknar stuttmyndir.

  1.5  Þekkingu á starfssviði framleiðenda í kvikmyndum.

  1.6  Þekkingu á skipulagi í handritaskrifum.

  1.7 Þekkingu á eðli og gerð myndmálsins.

  Leikni
  2. Nemandi öðlist hagnýta færni og leikni í að:

  2.1  Skrifa handrit að bíómynd í fullri lengd.

  2.2  Skrifa ýmsar tegundir af handritum.

  2.3  Stýra leikurum og öðru samstarfsfólki á persónulegan og faglegan hátt.

  2.4  Vera leikstjóri og stjórnandi í leiknum kvikmyndum af ýmsu tagi.

  2.5  Skilja framleiðsluferla kvikmynda og helstu samninga.

  2.6  Meta og greina verkefnastöðu og skipuleggja sig.

  2.7  Miðla sögu og dramatík á sjónrænan hátt.

  Hæfni
  3. Nemandi öðlist hæfni til að:

  3.1  Vinna að stórum handritsverkefnum eins og handriti að kvikmynd í fullri lengd.

  3.2  Starfa sem skapandi handritshöfundur í fjölbreyttum tegundum verkefna.

  3.3  Vinna sem leikstjóri með persónulegan stíl, sem á grundvelli þekkingar og leikni nær því besta út úr leikurum og öðru samstarfsfólki.

  3.4  Vinna sem skapandi kvikmyndagerðarmaður og stjórnandi í ólíkum kvikmyndaverkum.

  3.5  Tileinka sér starf framleiðanda í eigin kvikmyndagerð.

  3.6  Skipuleggja störf sín í handritaskrifum.

  3.7  Miðla flóknum frásögnum með myndrænum hætti.

 2. 1. Þekking og skilningur

  1.1 Nemandi öðlist verklega, fræðilega, tæknilega og faglega þekkingu á starfssviði leikstjórans.

  2. Hagnýt færni og leikni

  2.1 Nemandi öðlist leikni í að stýra leikurum og öðru samstarfsfólki á faglegan hátt.

  3. Hæfni sem hagnýting þekkingar og leikni

  3.1 Nemandi öðlist hæfni til að vinna sem leikstjóri með persónulegan stíl, sem á grundvelli þekkingar og leikni nær því besta út úr leikurum og öðru samstarfsfólki.

 3. 1. Þekking og skilningur

  1.1 Nemandi öðlist þekkingu á handritaskrifum fyrir ólíka miðla og af ólíkum tegundum. 

  2. Hagnýt færni og leikni

  2.1 Nemandi öðlist leikni í að skrifa ýmsar tegundir af handritum.

  3. Hæfni sem hagnýting þekkingar og leikni

  3.1 Nemandi öðlist hæfni til að starfa sem skapandi handritshöfundur í fjölbreyttum tegundum verkefna.

Fyrsta misseri

 1. Fjallað er um hlutverk og stöðu kvikmyndaleikstjórans sem handleiðslu- og samstarfsmanns leikara; samband hans og leikarans, á hverju það samband byggir og hvernig líklegast er að það beri sem mestan árangur. Unnið er í grunnþáttum þjálfunar þar sem nemendum er kynnt sú tækni sem starf leikarans byggir á, æfingum og aðferðum til að skapa raunverulega persónu með innra líf sem hefur síðan áhrif á gjörðir og hegðun persónunnar.

 2. Á námskeiðinu vinna nemendur í ritsmiðju undir handleiðslu kennara að þróun hugmyndar að leikinni kvikmynd í fullri lengd. Einnig er farið í uppbyggingu handrita og nemendur vinna og skila 4-5 bls. samantekt

 3. Námskeiðið er byrjunaráfangi á 1. misseri þar sem fjallað er um grundvallarlögmál dramatískrar frásagnar og þau rakin allt til Aristótelesar. Kynntar eru helstu kenningar og bækur um handritsgerð, auk þess sem nemendur læra uppsetningu handrita. Þá vinna nemendur í ritsmiðju undir handleiðslu kennara þar sem unnið er með hugmynd að stuttmynd og hún þróuð í 7 blaðsíðna handrit. Síðan er gerð mynd eftir handritinu á námskeiðinu HAN118G sem er framleidd síðar á misserinu.

 4. Á námskeiðinu er fjallað um nokkrar „staðlaðar“ tegundir leikins sjónvarpsefnis; gamanefni, sakamálaþætti, fjölskyldudrama o.s.frv. Nemendur vinna í hópi undir handleiðslu kennara að slíku efni í svokölluðu höfundaherbergi („writer’s room“) en þannig fá nemendur innsýn í dramatúrgíu, uppbyggingu, persónusköpun og formgerð þáttaraða.

 5. Á þessu námskeiði er eðli og gerð myndmálsins rannsakað. Mynddæmi eru greind og skoðað er hvaða merkingu má leggja í myndstærðir, sjónarhorn, samsetningu myndskeiða, tákn og skilaboð. Námskeiðið er einnig verklegt þar sem nemendum gefst m.a. tækifæri til að útfæra eigin atriði. Auk þess verður farið í undirbúningsferli leikstjórans fyrir tökur, m.a. við gerð skotlista.

 6. Nemendur vinna að hámarki 7 mínútna langa stuttmynd í hópavinnu með öðrum deildum þar sem nemendur leggja áherslu á sérsvið sinnar deildar. Markmiðið er að verkefnið sé fullunnið kvikmyndaverk af einhverju tagi. Áhersla er lögð á að nemandur vinni með eigin hugmyndir og byggi á þeirri reynslu í vinnslu kvikmynda sem þau hafa fengið í öðrum námskeiðum misserisins.

 7. Námskeiðið er byrjunarnámskeið á 1. misseri og markmið þess er að kenna nemendum grunnatriði í framleiðslu kvikmynda og meðhöndlun og notkun tækja- og tæknibúnaðar í kvikmyndagerð. Jafnframt er farið yfir grunnatriði myndmálsins. Námskeiðið er þrískipt: 1. Undirbúningur - Framleiðsla kvikmynda. 2. Tökustaður - Kvikmynda- og hljóðupptaka. 3 . Eftirvinnsla - Klipping og frágangur.

 8. Nemendur í öllum deildum þurfa á hverju misseri að skila 1 einingu í samstarfi við aðrar deildir. Markmiðið er að hver deild hafi aðgengi að öllum hinum og upp úr því þróist skapandi samband.

 9. Helstu kvikmyndir sögunnar kynntar, sýndar og ræddar. Sýndar eru tíu myndir á hverju misseri, alls 40 kvikmyndir. Hvert misseri er hugsað sem sneiðmynd af sögunni. Myndirnar eru sýndar að mestu í tímaröð og ná allt frá þögla tímabilinu og fram á seinni hluta tuttugustu aldar. Myndirnar eru kynntar með fyrirlestrum og nemendur taka þátt í umræðum um þær.

Annað misseri

 1. Námskeiðið er framhaldsáfangi á 2. misseri sem miðar að því að nemendur þrói hugmynd að leikinni bíómynd í fullri lengd sem nýtist HAN303G. Takmarkið er að nemendur skili af sér 5-6 blaðsíðna útdrætti (outline) í kjölfarið á ítarlegri undirbúningsvinnu á uppbyggingu sögunnar, karaktersköpun og frásagnaraðferð.

 2. Haldið er áfram að fara yfir helstu grunnþætti kvikmyndaleikstjórnar með sérstaka áherslu á vinnu með leikurum. Námskeiðið er aðallega verklegt og eru ýmsar aðferðir, tól og tæki kynnt fyrir nemendum sem geta nýst þeim í þeirri vinnu. Nemendur læra að gera ítarlegar áætlanir um eigið vinnuferli í gegnum æfingar með leikurum.

 3. Á námskeiðinu er haldið áfram með verkefni nemanda úr námskeiðinu HAN110G. Nemendur skrifa drög að „pilot“ að leikinni sjónvarpsseríu eftir sinni eigin hugmynd. Nemendur vinna undir handleiðslu kennara og sameiginlega í svokölluðu höfundarherbergi.

 4. Fjallað er um hin mörgu og ólíku form heimildamynda, uppruna þeirra og sögu. Sérstök áhersla er lögð á að rannsaka mismunandi aðferðafræði við meðhöndlun viðfangsefna. Fjallað er um hugmynda- og handritsvinnu, val á aðferðum við upptökur og eftirvinnsluferlið. Nemendur þurfa að koma með hugmynd að heimildamynd, vinna rannsóknarvinnu og skrifa handrit að stuttri heimildamynd. Myndin er síðan framleidd á misserinu á námskeiðinu HAN221G

 5. Yfirlitsáfangi með áherslu á tengsl kvikmynda og myndlistar. Hvað geta kvikmyndir lært af myndlistinni? Einkenni ýmissa myndlistartímabila eru skoðuð. Dæmi eru tekin úr kvikmyndasögunni sem sýna náin tengsl kvikmynda við ákveðin myndverk eða myndlistarmenn, og hvernig myndlist hefur nýst kvikmyndagerðarmönnum og orðið þeim innblástur fyrir kvikmyndaverk.

 6. Nemandi gerir heimildarmynd sem unnin er eftir handriti sem gert var á námskeiðinu HAN212G fyrr á misserinu.

 7. Námskeiðið er framhaldsnámskeið frá TÆK 106. Markmiðið er að styrkja enn frekar grunnþekkingu nemenda á helstu sviðum kvikmyndagerðar. Hver nemandi gerir síðan mynd sem á að sýna persónulegan stíl og færni nemanda á hans áhugasviði. Myndin á að geta staðið sem kynningarmynd um nemandann.

 8. Nemendur í öllum deildum þurfa á hverju misseri að skila 1 einingu í samstarfi við aðrar deildir. Markmiðið er að hver deild hafi aðgengi að öllum hinum og upp úr því þróist skapandi samband.

Þriðja misseri

 1. Á námskeiðinu umbreytir nemandinn sögulýsingu sinni úr HAN202G í kvikmyndahandrit í fullri lengd (85–100 blaðsíður).

 2. Haldið er áfram með þá vinnu sem lögð hefur verið til grundvallar í fyrri leikstjórnarnámskeiðum. Nemendur þróa áfram eigin aðferðir við vinnu með leikurum auk þess sem kynntar eru helstu stefnur í kvikmyndaleik og leikaraleikstjórn. Verkefni námskeiðsins felst í að æfa senur úr kvikmyndahandritum, leikstýra leikurum í gegnum senurnar og taka þær upp. Þar er samspil leikara og myndavélar skoðað og kynnt hvaða lögmál gilda um stöður, sjónlínur og hvaða áhrif staðsetning myndavélar hefur á leik og hreyfingu leikara. Fjallað er um aðra lykilþætti kvikmyndaleikstjórnar, eins og samstarf við tökumann og annað náið samstarfsfólk.

 3. Námskeiðið er leiksmiðja sem haldin er í samvinnu við Leiklistarbraut. Handritshöfundar þróa texta sem fyrst verða til í gegnum spunavinnu með leikurum undir handleiðslu leiðbeinanda. Höfundarnir skila svo af sér fullkláruðu handriti sem Leiklistardeildin setur upp sem lokaverkefni.

 4. Fjallað er um aðlögun áður útgefins prentefnis að kvikmyndaforminu. Fjallað er ítarlega um þann eðlismun sem er á milli bóka og kvikmynda sem taka verður tillit til og þekkja þegar handrit eru unnin upp úr bókum. Fjölmörg dæmi um aðlögun eru metin og greind og sérstaklega verður aðlögun í íslenskri kvikmyndasögu skoðuð. Nemendur þurfa að vinna verkefni og auk þess að skrifa 7–10 bls. handrit sem byggt er á áður útgefnum texta. Nemendur gera síðan mynd eftir handritinu síðar á misserinu í HAN322G

 5. Nemendur vinna stuttmynd sem unnin er eftir handriti sem gert var á námskeiðinu HAN314G fyrr á misserinu.

 6. Fjallað er um myndmál og mynduppbyggingu með því að skoða og skilgreina atriði úr fjölbreyttri flóru kvikmynda frá ýmsum tímabilum. Nemendur gera einstaklingsverkefni sem felst í að lýsa tilfinningu og/eða andrúmslofti og skoða hvernig myndmálið hefur áhrif á framgang þess. Hámarkslengd verkefnisins eru tvær mínútur.

 7. Nemendur í öllum deildum þurfa á hverju misseri að skila 1 einingu í samstarfi við aðrar deildir. Markmiðið er að hver deild hafi aðgengi að öllum hinum og upp úr því þróist skapandi samband.

 8. Helstu kvikmyndir sögunnar kynntar, sýndar og ræddar. Sýndar eru tíu myndir á hverju misseri, alls 40 kvikmyndir. Hvert misseri er hugsað sem sneiðmynd af sögunni. Myndirnar eru sýndar að mestu í tímaröð og ná allt frá þögla tímabilinu og fram á seinni hluta tuttugustu aldar. Myndirnar eru kynntar með fyrirlestrum og nemendur taka þátt í umræðum um þær.

Fjórða misseri

 1. Á námskeiðinu vinnur nemandinn í samvinnu við leiðbeinanda að endurskrifum á fyrstu drögum að handritinu úr HAN303G.

 2. Námskeiðið er tengt lokaverkefni misserinsins þar sem sameiginlega er farið yfir leikstjórnarlegar útfærslur á hverju verkefni fyrir sig og þær skoðaðar jafnt út frá handriti og persónulegri afstöðu leikstjórans. Ætlast er til að nemendur nýti sér þær aðferðir sem þeir hafa lært og þróað varðandi vinnu með leikurum og myndræna frásögn

 3. Námskeiðið er stuðningur við útskriftarverkefni. Beitt er ýmsum aðferðum í hugmyndavinnu til að styrkja handritsgerð lokamyndar.

 4. Námsstjóri velur námskeið á sviði þar sem hann telur að nemendur sína vanti viðbótarþekkingu, t.d. myndatöku, klippingu, framleiðslu eða hljóðvinnslu. Þetta gerir hann í samráði við nemendur í byrjun misseris.

 5. Fjallað er um stöðu og hlutverk framleiðandans og mismunandi starfssvið hans. Fjallað er ítarlega um feril kvikmyndaverka frá hugmynd til lokadreifingar og hlutverk framleiðandans og framleiðslustjórans á hinum ýmsu framleiðslustigum. Kynntar eru helstu fjámögnunarleiðir kvikmynda og helstu samningar. Þá er einnig farið í grunnatriði höfundarréttar. Námskeiðið tengist vinnu við útskriftarverkefn HAN423G.

 6. Um er að ræða einstaklingsverkefni þar sem nemandi skrifar handrit og leikstýrir að hámarki 15 mínútna langri stuttmynd. Verkefnið er jafnframt útskriftarverkefni nemanda og er mikil áhersla lögð á vönduð vinnubrögð í öllum þáttum vinnslunnar enda er útskriftarmyndin lokapróf nemandans. 

  Nemandinn skal sjálfur hafa yfirumsjón með verkefninu og sinna hlutverki yfirframleiðanda. Nemandi skal sinna hlutverki leikstjóra og handritshöfundar, en er hvattur til að fá með sér vel starfandi og faglegt framleiðslu- og tökuteymi þar sem öllum þáttum framleiðslunnar eru gerð góð skil. Nemendur vinna undir stjórn leiðbeinanda.

  Nemendur skulu gera grein fyrir undirbúning sínum að lágmarki 10 dögum fyrir áætlaðar tökur og metur skólinn hvort verkefið teljist hæft til framleiðslu á áætluðum tíma. Ef skólinn metur svo að verkefnið þarfnist meiri undirbúnings, skal nemandi fá tækifæri bæta undirbúning sinn áður en verkefni er frestað

 7. Fjallað er um kvikmyndagerð nútímans. Hvaða stefnur og straumar hafa verið ríkjandi síðasta áratuginn, hvað er að gerast núna og hvert virðist stefna í nánustu framtíð. Á námskeiðinu er mikið lagt upp úr þátttöku nemenda í að rannsaka og finna svör við þessum spurningum. Nemendur vinna verkefni þar sem þeir fjalla um áhrifavalda í samtímanum.

 8. Nemendur í öllum deildum þurfa á hverju misseri að skila 1 einingu í samstarfi við aðrar deildir. Markmiðið er að hver deild hafi aðgengi að öllum hinum og upp úr því þróist skapandi samband.

 9. Helstu kvikmyndir sögunnar kynntar, sýndar og ræddar. Sýndar eru tíu myndir á hverju misseri, alls 40 kvikmyndir. Hvert misseri er hugsað sem sneiðmynd af sögunni. Myndirnar eru sýndar að mestu í tímaröð og ná allt frá þögla tímabilinu og fram á seinni hluta tuttugustu aldar. Myndirnar eru kynntar með fyrirlestrum og nemendur taka þátt í umræðum um þær.

 10. Námskeiðinu er ætlað að undirbúa nemendur fyrir þátttöku á atvinnumarkaði. Fjallað er um stofnun fyrirtækja, helstu starfssamninga og skyldur sem þeim fylgja fyrir verktaka. Farið er yfir opinber gjöld sem standa þarf skil á, s.s. virðisaukaskatt, lífeyrissjóðsgjöld, félagsgjöld og tryggingagjöld. Nemendur vinna að styrktarumsókn til Kvikmyndastöðvar Íslands með kostnaðaráætlun.

Nemendur skrifa...

Ólöf Birna Torfadóttir

,,Ég var búin að vinna sem sminka á nokkrum settum hjá nemendum sem voru í kvikmyndaskólanum og töluðu mjög vel um námið. Ég var lengi búin að pæla í því að skrifa mínar eigin sögur, svo rakst ég á auglýsingu á facebook frá skólanum og sótti strax um. Fyrir mér var þetta nám gríðarlega mikilvægt og kenndi mér nógu mikið til að ég hafði öll þau vopn sem þurfti til að skrifa góðar sögur og fara í það að gera bíómyndir.

Það sem kom skemmtilega á óvart var líka kennara valið, en leiðbeinendur voru nánast alltaf fólk sem er ferskt í bransanum að segja okkur og kenna okkur hvernig bransinn virkar nákvæmlega núna sem er gríðarlega mikilvægt því hann þróast hratt iðnaðurinn. Það sem kom líka á óvart var hversu mikið ég lærði af öllu, ég var á handrit og leikstjórn en í leiðinni lærði ég líka t.d. að klippa og framleiða sjálf, sem hefur hjálpað mér eftir skólann að vinna sjálfstætt að mínum eigin stuttmyndum og svo klassa druslu sem var fyrsta myndin í fullri lengd.

Eftir útskrift stofnaði ég lítið félag kvikmyndagerðarmanna sem heitir MyrkvaMyndir og saman gerðum við tvær stuttmyndir og framleiddum eina á íslandi fyrir nemanda úr the London Film School. 2019 breyttist félagið í framleiðslufyrirtæki sem framleiddi bíómyndina Hvernig á að vera klassa drusla, sem kom svo í bíó 2021 en ég skrifaði og leikstýrði myndinni.
Núna erum við aftur lögð af stað í aðra framleiðslu á mynd sem heitir Topp 10 möst og er spennandi gamanmynd í fullri lengd. Stefnum á tökur á henni í haust 2022.

- Ólöf Birna Torfadóttir, útskrifuð 2016

Leikstjóri og handritshöfundur - Hvernig á að vera klassa drusla

Nina Petersen

,,Ég hafði alltaf haft áhuga á kvikmyndum og skapandi greinum. Ég fann ekkert nám í Háskólanum sem vakti áhuga minn á þennan hátt sem Kvikmyndaskólinn gerði og ákvað því að taka smá áhættu og skrá mig í eitthvað sem ég vissi lítið sem ekkert um. Ég var hrikalega spennt fyrir náminu og að byrja í skólanum, þannig það fór ekki á milli mála að ég væri að velja réttu leiðina fyrir mig.

Þegar ég skráði mig á Handrit/Leikstjórn þá hafði ég aldrei séð né lesið handrit. Ég var snögg að læra formatið og hvernig ætti að skrifa á skapandi hátt, með hjálp kennara sem voru virkilega góðir í að miðla sinni eigin kunnáttu og reynslu úr bransanum. Ég kynntist öðrum nemendum strax og eignaðist virkilega góða vini sem ég lærði líka mikið af.

Árin í skólanum liðu hratt, því það var gaman alla daga - sama hvert verkefnið var. Ég fékk frjálsar hendur þegar kom að verkefnum og skapandi hugsun og lærði að vinna sjálfstætt, sem var mjög góður undirbúningur fyrir komandi ár í störfum tengdum kvikmyndagerð. Strax eftir útskrift fór ég að vinna á skrifstofunni hjá framleiðslufyrirtækinu, Pegasus. Þar lærði ég ýmislegt tengt framleiðslu og þróun, en mikilvægast af öllu var að ég fékk enn meiri reynslu í skrifum og þróun á efni fyrir bíó og sjónvarp. Frá árinu 2019 hef ég unnið sjálfstætt sem handritshöfundur og síðan þá hef ég fengið tækifæri til að vinna að ótrúlega skemmtilegum verkefnum. Ég skrifaði Leynilögguna ásamt Hannesi Þóri og Sveppa, sem var sýnd í kvikmyndahúsum á Íslandi og erlendis og var tilnefnd til Eddunar í mörgum flokkum, m.a. fyrir handrit. Í dag er ég á fullu að þróa og skrifa bæði bíómynd og seríu sem ég er mjög spennt fyrir."

- Nína Petersen

Handritshöfundur - Leynilöggan (Eddu tilnefning)

Snævar Sölvi Sölvason

,,Árin í Kvikmyndaskólanum voru frábær. Það sem ber hæst er tvennt. Annars vegar fékk ég að kynnast hvernig reynslumiklir handritshöfundar og leikstjórar, sem kenndu við skólann, nálgast sitt fag og ættleiddi ég samstundis þær aðferðir sem ég vissi að myndu bæta mig sem kvikmyndagerðarmann. Og hins vegar kynntist maður krökkum sem ætluðu sér langt í kvikmyndagerð og voru tilbúin að slást í för með mér að gera bíómynd í fullri lengd, "Albatross", sem var sýnd í kvikmyndahúsum um allt land fyrir nokkru, en mannskapurinn sem kom að henni var mest allur árgangssystkini mín. 

Eftir skóla hef ég skrifað nokkur handrit og eitt þeirra komst í gegnum handritastyrksþrepin hjá Kvikmyndasjóði. Nú þegar er hafið ferli að reyna að fjármagna þá mynd sem er í fullri lengd.

Á milli handrita hef ég unnið hin ýmsu störf á kvikmyndasetti til að eiga fyrir leigunni og má þar nefna "Þresti" eftir Rúnar Rúnars og svo "Ég Man Þig "eftir Óskar Axels."

- Snævar Sölvi Sölvason

Leikstjóri og Handritshöfundur - Albatross | Eden

Teitur Magnússon

,,Draumur um að vera viðloðandi við kvikmyndagerð var eitthvað sem byrjaði við 6-7 ára aldurinn en hafði legið í dvala frá táningsárunum. Það var svo í lok 2014 þegar ég fékk mér snjallsíma í fyrsta skipti og var ítrekað að taka upp allskonar myndbönd af samstarfsfólki mínu á lager sem ég vann á. Í einum kaffitímanum var ég manaður í að sækja um í Kvikmyndaskólann sem og ég gerði.

Námið var mjög athyglisvert, en þrátt fyrir að lengd námsins sé heldur stutt þá tel ég mig hafa fengið allt úr skólanum sem ég gat mögulega fengið á þessum 2 árum. Það sem stóð upp úr var lokaönnin, en þar fyrst fannst mér að ég hafi fengið nægan tíma í útskriftarverkefnið mitt og naut mikils stuðnings frá kvikmyndagerðarfólki úr bransanum. Það sem kom mest á óvart var tengslanetið sem myndaðist í skólanum, en ég vinn enn þann dag í dag með mikið af fólkinu sem ég kynntist í náminu.

Eftir útskrift gerði ég tvær stuttmyndir en fór svo fljótlega að skrifa handrit í fullri lengd eftir það og skrifaði nokkur í nokkurs konar æfingarskyni. Það leiddi svo fljótlega í kvikmyndina UGLUR sem ég skrifaði, leikstýrði og framleiddi. Myndin var sýnd á kvikmyndahátíðum víða og er þessa dagana í sýningu í Bíó Paradís. Í dag er ég að vinna í að koma næstu kvikmynd af stað en það er út frá handriti sem ég byrjaði að skrifa árið 2018. Einnig er ég að vinna með tveimur öðrum í að skrifa þáttaseríu."

- Teitur Magnússon
Handritshöfundur, leikstjóri og framleiðandi - Uglur

Þorsteinn Sturla Gunnarsson

,,Ég sótti um í Kvikmyndaskólann því að mig langaði að læra fagið en á sama tíma kynnast og tengjast kvikmyndabransanum á Íslandi og Kvikmyndaskólinn virtist vera hárréttur staður til að gera bæði. Námið var bæði krefjandi og skemmtilegt og ég fékk tækifæri til að spreyta mig á alls kyns verkefnum sem að mótuðu mína rödd sem leikstjóri og handritshöfundur. Auk minna eigin verkefna fékk ég líka tækifæri til að hjálpa fullt af samnemendum með handritin sín og að móta þeirra sýn, sem var gífurlega skemmtilegur lærdómur. Hápunktur námsins var þó án efa fólkið sem ég kynntist, bæði samnemendur og kennarar. Þetta er allt fyrsta flokks fólk og ég vonast til að vinna með sem flestum þeirra í framtíðinni. Eftir útskrift hef ég síðan verið að undirbúa handrit að bíómynd í fullri lengd, auk þess að skrifa sjónvarpsseríu með góðum hópi af fólki. Starf sem að ég fékk í gegnum tengsl sem ég myndaði í skólanum."

- Þorsteinn Sturla Gunnarsson, útskrifaður 2021
Handritshöfundur